KOBO'S CONTENTBELEID

Verboden content

Pornografie, content voor volwassenen en obsceniteit:

  • Pornografie, naaktheid en seksueel expliciet materiaal: Materiaal voor volwassenen of expliciet materiaal waarop onwettige handelingen staan of die als reclame worden beschouwd, zal worden geblokkeerd of verwijderd van de website. Zie hieronder voor details met betrekking tot de Kobo richtlijnen. Indien uw content materiaal bevat dat alleen geschikt is voor volwassenen of expliciet is, markeer het eBook dan als content voor volwassenen als gunst voor andere gebruikers, zodat zij de keuze hebben deze content al dan niet te bekijken. U kunt dit doen in de metagegevens door een juist leeftijdsbereik en onderwerpcodes in te voeren, of door de geschikte contentclassificering te selecteren in Kobo Writing Life. We behouden ons het recht voor om dergelijke content voor volwassenen achter een interstitial te plaatsen.
  • Pedofilie, incest, bestialiteit, uitbuiting en seksueel geweld of seksuele wandaden: het is gebruikers niet toegestaan content in woord, beeld, audio of video te publiceren ter bevordering van pedofilie, incest, bestialiteit of seksueel geweld of seksuele wandaden.
  • Commerciële pornografie: content met als primair doel de geldwinning met pornografische inhoud of het aantrekken van verkeer naar een website die pornografie bevordert is niet toegestaan.
  • Kinderpornografie: Kobo heeft een zero-tolerance beleid tegen kinderpornografie. Iedere overtreding leidt tot onmiddellijke verwijdering van de inhoud en politie-aangifte tegen de plaatser van het materiaal. Ook reclame voor dergelijke inhoud leidt onherroepelijk tot aangifte tegen degene die de inhoud plaatst.
  • Hatelijke content: het is gebruikers niet toegestaan materiaal te publiceren dat haat uitdraagt richting groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, veteranenstatus en seksuele geaardheid / identiteit.
  • Gewelddadige content : Het is gebruikers niet toegestaan directe bedreigingen of geweld te uiten jegens personen of groepen personen. Daarnaast vragen we gebruikers geen content te publiceren die grafisch geweld bevat. Het is gebruikers niet toegestaan instructiemateriaal te publiceren met betrekking tot het creëren van wapens voor massavernietiging.

Privé en vertrouwelijke informatie: het ongeautoriseerd publiceren van de privé en vertrouwelijke informatie van personen is niet toegestaan, zoals de creditcardgegevens, sociale verzekeringsgegevens, gegevens van rijbewijzen en andere licenties, plus andere persoonlijke informatie die niet openbaar toegankelijk is.

Impersonatie: de impersonatie van anderen via de Kobo Service op een manier waarop anderen misleid kunnen worden of verwarring gezaaid kan worden is niet toegestaan.

Ongeautoriseerde commerciële activiteiten: u mag de Kobo Service gebruiken om artikelen samen te stellen voor uw bedrijf of om uw wettelijk toegestane producten te bevorderen die niet zijn verboden door ons Contentbeleid of Algemene Gebruiksvoorwaarden. Bepaald commercieel gebruik staan we niet toe. Pagina's met als hoofddoel bezoekers te herleiden, pagina's die als overbruggingspagina dienen of die traffic naar een andere website doorsturen zijn niet toegestaan. Content met als hoofddoel van advertentieweergave te profiteren van netwerken van andere uitgevers, zoals pagina's die geen of weinig unieke content bevat en die alleen opgezet zijn om advertenties weer te geven, zijn niet toegestaan.

Onrechtmatig gebruik van de diensten van Kobo: De service van Kobo mag niet aangewend worden voor onrechtmatige doeleinden of voor de promotie van gevaarlijke en illegale activiteiten. Dit kan leiden tot de stopzetting van uw account en tot uw aangifte bij de respectievelijke autoriteiten.

Spam, kwaadaardige codes en virussen: spam of de overdracht van malware en virussen of alles dat de Kobo Service kan onderbreken of onze gebruikers schade toe kan brengen is niet toegestaan. Spam heeft betrekking op, maar is niet beperkt tot, websites die niet aan de kwaliteitsrichtlijnen van Kobo voldoen door het gebruik of de bevordering van technieken als cloaking, keyword stuffing, zoekmachine spamming en overbruggende webpagina's.

Copyright: We shall respond to clear notices of alleged copyright infringement provided by a User in accordance with Our copyright infringement procedures. If the User believes his/her copyright has been infringed on the Kobo Service, s/he may file a notice of infringement through the Kobo web site via the Kobo Help Portal contact page, or contact us directly at kobo-IP@mail.rakuten.com. All reported content alleged to be the subject of infringement shall be screened in a timely manner by Us and removed, if deemed necessary in Our sole discretion.

Mededeling: meldingen met betrekking tot verboden content kunnen worden gedaan via het meldingsmechanisme op de website, of door met één van de beheerders van Kobo contact op te nemen via help@kobobooks.com . Alle gemelde content wordt zo spoedig mogelijk beoordeeld en, naar eigen goeddunken, verwijderd indien noodzakelijk.