Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 1 juli 2014

Rakuten Kobo Inc. (voor inwoners buiten Europa) en Kobo Europe S.A. (voor inwoners van Europa), (in elk geval als van toepassing, hierin naar verwezen als "wij", "ons" of "we") beschouwt de bescherming van uw persoonlijke informatie als de allerhoogste prioriteit wanneer u ("u" of "uw") onze Kobo Dienst gebruikt. Indien u besluit om klant te worden van de Kobo Dienst door een account aan te maken ("Klant"), zijn uw account en eventuele geschillen omtrent privacy onderworpen aan dit Privacybeleid en onze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Ons Privacybeleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en publiceren van persoonlijke informatie kan worden onderverdeeld in de 10 principes die worden gedekt door de Wet Bescherming Persoonsgegevens van Canada (ook wel "PIPEDA" genoemd).

1. VERANTWOORDINGSPLICHT

 • We zijn verantwoordelijk voor de bescherming van je persoonlijke informatie.
 • We hebben een Privacy-verantwoordelijke aangesteld die moet toezien op onze naleving van dit beleid en alle geldende privacy-wetten.
 • Alle werknemers van Kobo zijn verantwoordelijk voor een dagelijkse naleving van het beleid.
 • Als we een beroep doen op zorgvuldig geselecteerde derden, inclusief onze affiliates en dochterondernemingen, voor handelingen zoals het verwerken van bestellingen, het bezorgen van paketten, het verwerken van creditcardbetalingen of het bieden van klantondersteuning, gebruiken we contractuale of andere gepaste middelen om erop toe te zien dat zulke derden dit beleid en alle toepasselijke wetten naleven.
 • Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere websites. We raden onze gebruikers aan wanneer zij onze site verlaten de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die door ons verzameld wordt overeenkomstig de Kobo Dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

(a) Gebruikersaccounts en persoonlijke informatie

 • De mogelijkheid om toegang te krijgen tot nagenoeg alle functies van de Kobo Service verplicht u tot het aanmelden voor een Kobo account en het aangaan van een contract met Kobo voor het gebruik van de Service door akkoord te gaan met de Algemene gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Kobo. Persoonlijke informatie is benodigd om klant te worden van de Kobo Service en uw account aan te maken, waaronder uw echte naam, e-mailadres, wachtwoord en land. Als u ingelogd bent, wordt u geïdentificeerd aan de hand van uw gebruikersnaam. Dit kan uw echte naam zijn of een pseudoniem dat u hebt gekozen toen u een account maakte.
 • Als u een aankoop doet op Kobo Service vragen we u om bijkomende informatie, nodig om uw aankoop te voltooien. We bewaren deze informatie in uw account totdat u ons vraagt deze te verwijderen.
 • Wanneer je een Kobo-gebruikersaccount aanmaakt, vragen we persoonlijke informatie in te voeren, inclusief je e-mailadres en wachtwoord. deze zullen aangewend worden om je account te beschermen tegen onrechtmatige toegang.
 • We registreren mogelijk informatie over uw gebruik, zoals wanneer en hoe vaak u de Kobo Service gebruikt, evenals informatie die u weergeeft of waarop u klikt binnen de Kobo Service (met inbegrip van UI-elementen, instellingen en andere informatie.
 • Voor abonnementen op tijdschriften en kranten, kan het nodig zijn dat wij persoonlijke informatie en andere gegevens met betrekking tot je account delen met onze uitgevers of andere leveranciers van content. Dit is alleen voor intern gebruik bedoeld, waaronder voor verkooprapporten en samengestelde verspreidingsrapporten. Indien je jouw toestemming geeft, kan de desbetreffende uitgever of leverancier van content contact met je opnemen voor marketingdoeleinden.
 • Je gebruikersinformatie wordt mogelijk aangewend om u te benaderen over uw leeservaring. Zo kunnen we bijvoorbeeld content presenteren die voor jou interessant zou kunnen zijn, gebaseerd op de informatie over je gebruik.
 • Wanneer je Kobo bezoekt, registreren we je browsertype en IP-adres en kunnen deze informatie aanwenden om je ervaringen te veranderen.
 • Als je ingelogd bent, kunnen we deze informatie in verband brengen met je account.
 • We kunnen clear GIFs (oftwel "Web Beacons") gebruiken in HTML-gebaseerde e-mails naar onze gebruikers om na te gaan welke e-mails door hun ontvangers geopend worden.
 • Eventuele persoonlijke informatie of content die je vrijwillig online openbaart (in opmerkingen, beoordelingen, etc.) wordt openbaar beschikbaar en kan worden verzameld en gebruikt door anderen. Indien je bijdraagt aan de Kobo dienst, publiceer je elk woord dat je plaatst in het openbaar. Indien je iets schrijft, dien je ervan uit te gaan dat dit voor altijd bewaard blijft.

(b) E-mail

 • Wanneer u een contract aangaat met Kobo voor toegang tot de Kobo Service door een Kobo-account aan te maken en onze Algemene gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te accepteren, gaat u ermee akkoord dat wij u e-mails kunnen sturen met betrekking tot de Kobo Service of de producten die u hebt aangeschaft. U kunt deze optie te allen tijde wijzigen via uw Accountinstellingen of door de mogelijkheid tot afmelden te gebruiken in elke e-mail die wij verzenden.
 • We behouden ons het recht om u, van tijd tot tijd, belangrijke e-mails te sturen in verband met je account, zelfs als je ervoor gekozen hebt geen e-mails van ons te ontvangen.

(c) Wachtwoorden

 • Uw klantenaccount wordt beschermd met een wachtwoord dat u zelf hebt gekozen. Wachtwoorden beschermen de integriteit van uw account.
 • Alle klanten worden aangemoedigd sterke wachtwoorden te kiezen en deze nooit met anderen te delen. Het is verboden om opzettelijk het wachtwoord van een andere gebruiker openbaar te maken, hetzij direct, hetzij indirect.
 • Bescherm jezelf tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en computer door uit te loggen wanneer je klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

(d) Kinderen onder 18 jaar

 • Je moet 13 jaar of ouder zijn om te registreren voor het gebruik van de Kobo-dienst. Hieruit volgt dat de Kobo-dienst niet specifiek gegevens verzamelt van kinderen. Als blijkt dat de Kobo-dienst gegevens heeft geregistreerd van een kind jonger dan 13, zullen we deze informatie zo snel mogelijk verwijderen. Minderjarigen tussen de leeftijd van 13 jaar en de leeftijd waarop ze als meerderjarig worden beschouwd in het rechtsgebied waar ze wonen, moeten de toestemming van hun ouders krijgen voordat ze de Kobo-dienst gebruiken of persoonlijke gegevens van hen of anderen over het internet versturen.

(e) Cookies

 • Cookies zijn kleine, alfanumerieke tekstbestanden voor identificatie die we via je browser op de harde schijf van uw computer plaatsen. Onze systemen kunnen zo je browser herkennen en ons meedelen hoe en wanneer onze webpagina's bezocht worden en hoeveel bezoekers we aantrekken. Kobo-cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens en we combineren ook geen informatie verkregen door cookies met andere persoonlijke gegevens om te weten te komen wie je bent of wat je schermnaam of e-mailadres is.
 • De meerderheid van browsers beschikt over een "help"gedeelte op hun werkbalk waarmee je uw browser kunt instellen om geen nieuwe cookies te ontvangen, je mee te delen wanneer je een nieuwe cookie ontvangt of hoe je cookies volledig kunt weigeren. We adviseren je de cookies geactiveerd te laten omdat ze je kunnen toelaten sommige Kobo-functies te gebruiken.
 • Sommige van onze zakenpartners, zoals onze adverteerders, gebruiken mogelijk ook cookies op onze website. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies.

(f) Privé-logging

 • Telkens als je een webpagina bezoekt, stuur je informatie naar de webserver. De meeste webservers houden gewoonlijk toegangslogboeken bij met een gedeelte van deze informatie, die kan gebruikt worden om een globaal beeld te krijgen van de populariteit van pagina's, welke andere sites gelinkt zijn en welke webbrowser mensen gebruiken.
 • Deze logs worden gebruikt om site-statistieken aan te maken; de onverwerkte log data worden niet openbaar gemaakt.
 • Logboekgegevens kunnen onderzocht worden door ontwikkelaars en beheerders om technische problemen op te lossen en slecht-gedragende web spiders op te sporen die de site overbevolken. IP-adressen van gebruikers, verkregen ofwel uit deze logs of door gegevens in de database, worden regelmatig gebruikt om gebruikersnamen en netwerkadressen naast elkaar te leggen bij het onderzoeken van de Kobo-site op wangebruik, inclusief vandalisme, vernedering van andere gebruikers of andere verstoringen van deze site.

2. IDENTIFICEREN VAN DOELEN

 • We verzamelen uw persoonlijke informatie met als algemeen doel u te voorzien van de Kobo Service als beschreven in de Gebruiksvoorwaarden en voor elk specifiek doel daarin aangegeven, of in overeenstemming met dit Beleid. Zonder beperking van het voorgaande verzamelen we persoonlijke informatie om de bedragen die u verschuldigd bent, te innen, uw verzoeken om informatie en diensten te beantwoorden, uw account te beheren (waaronder het opslaan van de digitale content die u gratis hebt aangeschaft of verkregen via de Kobo Service), met u te communiceren, onderzoek te verrichten om uw behoeften te begrijpen en onze dienstverlening te verbeteren, en daarnaast onze Gebruikersvoorwaarden uit te voeren, ons bedrijf Kobo te beheren en uit te voeren, waar nodig om verkooprapporten aan onze uitgevers en andere leveranciers van content aan te leveren, en als anderszins wettelijk vereist of toegestaan.
 • Tenzij het doel duidelijk is door de aard van de betreffende transactie, zullen we de doelen waarvoor persoonlijke gegevens worden verzameld, identificeren op of voor het tijdstip waarop de gegevens worden geregistreerd.
 • De voorgestelde doelen zullen beschreven worden op een duidelijk begrijpbare manier.
 • Een voorbeeld van een voor zich sprekend doel is het opvragen van de naam en het adres van de persoon tijdens registratie bij de Kobo Service om deze persoon te voorzien van toegang tot de service.

3. TOESTEMMING

 • We verzamelen, gebruiken of openbaren je persoonlijke informatie enkel met je kennisgeving en toestemming, behalve waar wettelijk of door dit beleid vereist of toegestaan is.
 • We zullen je toestemming niet aanwenden als een vereiste voor de levering van een product of dienst, enkel om het product of dienst te kunnen leveren.
 • Toestemming kan uitdrukkelijk, of in sommige gevallen geimpliceerd, verstrekt worden, schriftelijk door wel of niet een check-off vakje aan te duiden, elektronisch, mondeling (persoonlijk of telefonisch) of door jouw handelingen zoals het gebruik van een produkt of dienst.
 • In het bepalen van de soort toestemming, zullen we alle relevante factoren in overweging nemen, inclusief de gevoeligheid van de informatie en je redelijke verwachtingen.
 • Je kunt je toestemming op elk moment terug intrekken, mits een redelijke kennisgeving, en behoudens wettelijke of contractuele beperkingen. We zullen je op de hoogte brengen van de gevolgen hiervan. Je terugtrekking geldt enkel voor toekomstige gegevensverzameling, gebruik of openbaarmaking.

4. BEPERKT VERZAMELEN

 • Onze verzameling van persoonlijke gegevens zal beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doelstellingen van dit beleid of wat we anders indentificeren op of alvorens het moment van de gegevensregistratie.
 • We beloven je persoonlijke gegevens op een eerlijke en wettelijke manier te registreren.

5. GEBRUIKSBEPERKING, OPENBAARMAKING, EN BEHOUD

 • Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt of openbaar gemaakt voor andere doelen dan die waarvoor de gegevens geregistreerd werden, behalve als hiervoor je toestemming werd gegeven of zoals vereist of toegestaan is door de wet en dit beleid.
 • Gegevens worden slechts bewaard zo lang als noodzakelijk is voor deze doelen of als wettelijk vereist is.
 • Voor meer zekerheid, maar zonder de algemeenheid van het voorafgaande te beperken, behoort het tot ons beleid dat persoonlijk identificeerbare gegevens, geregistreerd in de Kobo-dienst server logs, mogen worden vrijgegeven door onze systeembeheerders in de volgende situaties:
  1. In navolging van een gerechtelijk bevel, een dagvaarding of andere gerechtelijke processen;
  2. Met toestemming van de betrokken klant;
  3. Aan onze leidinggevenden, wetgevende raad of hun aangestelden, wanneer vereist om aanklachten over misbruik te onderzoeken;
  4. Waar de informatie deel uitmaakt van pagina's tot stand gebracht door een spider of bot en de vernietiging noodzakelijk is om technische problemen aan te tonen of op te lossen.
  5. Waar de klant schade of waardevermindering toebrengt aan de Kobo Service of aanhoudend storend gedrag toont, kunnen gegevens worden vrijgegeven om te helpen bij IP-blokkeringen of bij de formulering van een klacht aan de relevante internetproviders.
  6. Waar het redelijkerwijze noodzakelijk is onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen of de rechten, eigendommen en veiligheid van Kobo-gebruikers of het algemene publiek.
  7. Aan betrouwbare derden, waaronder onze partners en dochterondernemingen, die namens ons optreden en de Kobo dienst aanbieden, en in het geval van abonnementen op kranten en tijdschriften, aan onze uitgevers en andere leveranciers van content (in welk geval contractuele of anderszins van toepassing zijnde middelen zullen worden gebruikt om voor overeenstemming door dergelijke derden van dit Beleid en alle van toepassing zijnde privacywetten te zorgen).
 • Bijkomend kunnen je persoonlijke gegevens gebruikt, openbaar gemaakt of overgedragen worden aan één of meer andere partijen, inclusief onze affiliates en dochterondernemingen, (individueel, een "derde partij") gedurende een aankoop en verkoopovereenkomst, een fusie, amalgamatie, consolidatie, gezamenlijke onderneming of andere zakelijke overeenkomsten, reorganisatie, restructurering of financiering van ons gehele of gedeeltelijke bedrijf of goederen (een "zakelijke transactie"), waaronder met als doel om een derde partij te laten bepalen of dergelijke zakelijke transactie door zal gaan.
 • In zo'n geval maken we je persoonlijke gegevens enkel openbaar als:
  1. De persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn voor de partijen om te bepalen of de zakelijke transactie moet worden voortgezet en indien dit het geval is, deze transactie uit te voeren en te voltrekken.
  2. De derde partij is een geschikte overeenkomst aangegaan waarbij het gebruik en de openbaarmaking van je persoonlijke informatie gelimiteerd wordt tot:
   1. (i) doelen in relatie tot de zakelijke transactie; en
   2. (ii) zodra de zakelijke transactie is voltooid, doelen waarvoor de informatie in eerste instantie is verzameld of waar u daarna toestemming voor heeft gegeven;
  3. De openbaarmaking van informatie betreft enkel de persoonlijke gegevens door ons verzameld als onderdeel van de Kobo-dienst; en
  4. in het geval waar de zakelijke transactie voltooid is, mag zulke derde partij uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken en openbaar maken enkel op een manier die, in alle materiële aspecten, zich houdt aan de voorzieningen in dit beleid, behalve indien je anders toestaat. Behoudens wettelijke en contractuele beperkingen, word je, zo gauw redelijkerwijze mogelijk is, op de hoogte gebracht van elke zakelijke transactie waarbij, of als een gevolg waarvan, je persoonlijke gegevens werden meegedeeld of openbaar gemaakt aan een derde partij. Je gaat ermee akkoord dat zulke berichtgeving kan gebeuren door een publieke aankondiging op de Kobo-website.

6. NAUWKEURIGHEID

 • We zullen je persoonlijke gegevens zo accuraat, volledig en up-to-date houden als nodig is voor de doelen die ze dienen.

7. BEVEILIGING

 • We zullen je persoonlijke gegevens beschermen door veiligheidsmaatregelen geschikt voor gevoelige informatie, onder andere door het gebruik van de volgende maatregelen: fysiek (bijv. gesloten archiefkasten, beperkte toegang, verwijdering van persoonlijke informatie waar aangewezen), organisatorisch (bijv. veiligheidsopruimingen, toegang enkel op basis van "informatie vereist"), technologisch (bijv. wachtwoorden, encryptie) en de opleiding van onze werknemers.

8. OPENHEID

 • Informatie over ons beleid en handelingen aangaande het beheer van persoonlijke informatie zal ten allen tijde eenvoudig en openlijk verschaft worden aan individuen.

9. INDIVIDUELE TOEGANG

 • Op aanvraag zullen we je inlichten over het bestaan, gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens die op je betrekking hebben en, behalve in bepaalde gevallen, krijg je toegang tot deze informatie. Je hebt het recht de nauwkeurigheid en volledigheid van je informatie te betwisten en naar behoren te laten aanpassen.
 • In bepaalde wettelijke gevallen zal toegang tot uw persoonlijke gegevens niet worden verleend. Enkele voorbeelden van deze gevallen zijn wanneer de informatie verwijzingen naar andere personen bevat, niet openbaar gemaakt kan worden omwille van gerechtelijke, veilgheids- of commerciële eigendomsredenen of is gebonden aan een advocaat-klant of rechtszaakprivilege.
 • We verzamelen of bedingen niet opzettelijk persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan dertien jaar en laten deze personen ook niet bewust registreren. Als je jonger bent dan dertien, registreer je dan a.u.b. niet of stuur ons geen persoonlijke gegevens over jezelf, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben opgeslagen van een individu jonger dan dertien jaar, zullen we deze informatie zo snel mogelijk verwijderen. Wanneer je vermoedt dat we mogelijk informatie bezitten van of over een persoon jonger dan dertien, gelieve ons dan hierover in te lichten.

10. CONTACT MET ONS OPNEMEN EN/OF HET BETWISTEN VAN OVEREENKOMSTIGHEID

Voor alle vragen, opmerkingen of betwistingen omtrent onze naleving van dit beleid, kun je als volgt contact met ons opnemen:

Rakuten Kobo Inc.
Privacy-verantwoordelijke
135 Liberty St. Suite 101,
Toronto, ON Canada
M6K 1A7
privacy@kobobooks.com

Kobo Europe S.A.
Privacy Officer
2 Rue de Fosse
Luxembourg
L-1536
privacy@kobobooks.com

We zullen personen die inlichtingen vragen of klachten indienen, op gepaste wijze informeren over ons onderzoek of de klachtenprocedures. Als een klacht gegrond is, zullen we gepaste maatregelen invoeren, met inbegrip van, indien noodzakelijk, het aanpassen van ons beleid en handelwijzen.

Datum van ingang van dit Privacybeleid
Dit Privacybeleid is vanaf 15 december 2009 van kracht en is voor het laatst op 1 juli 2014 bijgewerkt.

Wijzigingen aan deze Privacy Policy
Dit beleid is onderworpen aan PIPEDA en/of andere van toepassing zijnde privacywetten en wij zijn gerechtigd om dit beleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken aan te passen Indien wij materiële veranderingen doorvoeren in dit beleid zullen wij u daaromtrent inlichten middels het plaatsen van een aankondiging op de Kobo website. Veranderingen van dit beleid worden van kracht wanneer dergelijke veranderingen op de Kobo website zijn geplaatst. Uw blijvend gebruik van de Kobo Dienst na het plaatsen van eventuele veranderingen van dit beleid getuigt van uw aanvaarding van dergelijke veranderingen.