Skip to main content

VERKOOPVOORWAARDEN

Kobo is een online service ('Kobo Service') die wordt geleverd door Kobo Software Ireland Limited (Block 3, Blackrock Business Park, Carysfort Ave, Blackrock Co. Dublin, Ierland) in Europa en Rakuten Kobo Inc. (135 Liberty St, Ste. 100, Toronto, Ontario, Canada M6K 1A7) in landen buiten Europa (in elk geval zoals van toepassing) die onder andere gratis diensten ter beschikking stelt als onderdeel van de Kobo Service en klanten voorziet van toegang om digitale inhoud aan te schaffen.

1. ALLEEN VERKOOP AAN KLANTEN; BEPERKT GEBRUIK

De Kobo Service verkoopt alleen licenties op literaire werken ("Digitale content") aan eindgebruikers die een Kobo-account hebben aangemaakt ("u" of "klant"). Alle Digitale content van de Kobo Service is het exclusieve eigendom van de uitgever of zijn licentiehouders en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. Het downloaden van en de toegang tot de Digitale content wordt alleen beschikbaar gesteld voor Klanten en is alleen bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Eventueel ander gebruik van de gedownloade Digitale content of toegang tot de Kobo Service is ten strengste verboden. Het is u niet toegestaan de inhoud van eventuele Digitale content, in zijn geheel of gedeeltelijk, aan te passen, over te dragen, te publiceren, deel te nemen aan de overdracht of verkoop ervan, te reproduceren, hiervan afgeleide werken te maken, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven of anderszins te exploiteren. Door Digitale content te downloaden of anderszins te openen vanuit de Kobo Service, erkent u en gaat u hierbij uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden.

2. ANNULERINGSBELEID

Behalve als anders wordt gesteld in deze overeenkomst is alle verkoop definitief.

Indien u inwoner bent van de Europese Unie hebt u het recht om binnen 14 dagen, vanaf de dag van aankoop, het contract voor een aankoop van Digitale content van Kobo te annuleren om een terugbetaling te ontvangen. Zodra u uw terugbetaling hebt ontvangen, hebt u niet langer het recht om de Digitale content te openen.

Houd er rekening mee dat u, zodra u eventuele Digitale content die u aanschaft downloadt of opent, niet langer het recht hebt om de aankoop van de desbetreffende Digitale content te annuleren.

3. BETAALMETHODEN

De Kobo Service accepteert creditcards. Wanneer een creditcard wordt gebruikt voor een aankoop, kan Kobo voorafgaand toestemming verzoeken van het creditcardbedrijf voor een bedrag dat gelijk staat aan de bestelling. Behalve als hier anders is uiteengezet, zal facturering op uw creditcard geschieden ten tijde van de aankoop of kort daarna.

De Kobo Service accepteert de volgende betaalkaarten: Visa en MasterCard.

Afhankelijk van het land waarin u uw aankoop verricht, kunnen de volgende betaalmethoden beschikbaar ook beschikbaar zijn: American Express, Visa Debit, PayPal, iDeal, JCB en Orange.

Houd er rekening mee dat creditcards een daglimiet hebben, waardoor uw bestelling mogelijk niet kan worden verwerkt. Indien een transactie online wordt geweigerd wegens problemen met de creditcard, controleer dan of alle gegevens juist zijn en verzend uw transactie opnieuw. Indien de transactie niet online wordt geaccepteerd, kunt u deze kaart niet gebruiken voor uw transactie en dient u een andere betaalkaart te gebruiken.

Als klanten zich hebben aangemeld voor een aanbieding van Orange gelden de verkoopsvoorwaarden van Orange ook voor dat specifiek aanbod.

4. FACTURERING

Indien u meerdere artikelen aanschaft bij de Kobo Service, kan uw bestelling tijdens de aankoopsessie op verschillende momenten worden geautoriseerd zodra u op de knop "Nu kopen" heeft geklikt. Dit kan er op het overzicht van uw betaalkaart uitzien als meerdere bestellingen.

5. KOBO SUPER POINTS VIP LIDMAATSCHAP ABONNEMENTEN

ALLE KOBO SUPER POINTS VIP-ABONNEMENTEN ZULLEN OP DE VERVALDATUM AUTOMATISCH MET EEN JAAR WORDEN VERLENGD TEGEN HET ACTUELE TARIEF, TENZIJ WIJ EEN BERICHT VAN OPZEGGING HEBBEN ONTVANGEN. Mocht u op enig moment uw abonnement niet automatisch willen verlengen, dan kunt u het vóór het einde van de abonnementsperiode kosteloos annuleren. U wordt altijd 30 dagen vóór een abonnementsverlenging hiervan op de hoogte gesteld.

Door een Kobo Super Points VIP-abonnement aan te schaffen, stemt u ermee in dat u zich houdt aan de Algemene Voorwaarden van Kobo Super Points, die af en toe aangepast kunnen worden, en waarvan een kopie hier te vinden is: Kobo Super Points Algemene voorwaarden.

6. KOBO PLUS- EN AUDIOBOOKS-ABONNEMENTEN

Proefabonnement

Als je een Kobo Plus- of Audiobook-abonnement aanschaft met een gratis proefversie, dan krijg je gratis toegang tot de content gedurende de gratis proefperiode. Aan het einde van de gratis proefperiode zal Kobo een bedrag afschrijven via de betaalmethode die je hebt gekozen op het moment van bestellen, en zal je gefactureerd worden volgens de periode die is aangegeven tijdens de bestelling.

INWONERS VAN QUEBEC KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR GRATIS PROEFABONNEMENTEN.

Als u het abonnement na de gratis proefperiode niet wilt aanhouden en niet wilt dat dit kosten met zich meebrengt, dan moet u het abonnement voor het eind van de proefperiode annuleren om te voorkomen dat uw betaalmethode wordt belast.

Tarieven

Kobo Plus-kosten en Audiobooks-abonnementsgelden worden door Kobo vastgesteld en kunnen variëren. De bedragen zijn exclusief belastingen en niet-restitueerbaar behalve onder bepaalde omstandigheden, zoals beschreven in deze Voorwaarden. Tenzij je inwoner bent van de EU zijn Kobo Plus- en Audiobooks-lidmaatschapsgelden niet-restitueerbaar. Als je een EU-inwoner bent en je hebt aangemeld voor een abonnement, dan kan je nog van gedachten veranderen en een volledige restitutie ontvangen van al het geld dat is betaald binnen veertien (14) dagen (bedenkperiode). Echter, je hebt geen recht op restitutie als je op enig moment gedurende de bedenkperiode gebruik hebt gemaakt van de Kobo Plus- of Audiobook-service.

U kunt uw abonnement op elk gewenst moment annuleren door dit in uw Kobo-account te vermelden en uw abonnement zal dan op de eerste dag van de volgende maandelijkse factureringsperiode worden beëindigd.

Kobo zal je ten minste dertig (30) dagen vooraf informeren over eventuele wijzigingen van de Kobo Plus- of Audiobook-abonnementstarieven.

Audiobook-abonnementscredits

Audiobook-abonnementscredits zijn enkel inwisselbaar voor Audiobook-content. Deze credits hebben geen contante waarde en zijn niet overdraagbaar. Kobo biedt geen restitutie aan voor credits, behalve zoals hier is vermeld. Alle credits zijn geldig en zullen niet verlopen zolang je een Kobo Audiobook-abonnement hebt. Credits zullen alleen verlopen als je je abonnement annuleert. Na annulering hebt je 6 maanden vanaf de datum van annuleren om de ongebruikte credits op te maken. De credits die na 6 maanden overblijven, komen te vervallen en kunnen niet meer worden gebruikt.

Betaling

Direct aan het einde van de gratis proefperiode zal Kobo het volledige bedrag van het abonnement dat je hebt gekozen, plus eventuele toepasselijke belastingen, afschrijven via de geselecteerde betaalmethode. Na de eerste betaling, tenzij je je abonnement opzegt, betaal je de dan van toepassing zijnde lidmaatschapsgelden en alle belastingen, via de betaalmethode die je bij ons hebt gekozen.

7. UPGRADES

De nieuwste versie van de Kobo Client software wordt aanbevolen voor toegang tot de Kobo Service. Van tijd tot tijd zal een upgrade naar de nieuwste versie van de Kobo Client software worden gevraagd om transacties te verrichten voor de Kobo Service. Het gebruik van de Kobo Client software is onderhevig aan acceptatie van haar softwarelicentieovereenkomst die ten tijde van installatie wordt getoond.

Kobo behoudt zich het recht voor om Digitale Content te verbeteren die aangeschaft is via de Kobo Service. Dergelijke verbeteringen kunnen onder anderen leiden tot grotere bestandsgrootten (waar bijvoorbeeld een langere downloadtijd en extra schrijfruimte voor opslag voor nodig is).

8. PRIJZEN

The Kobo Service endeavors to offer you competitive prices on current selections. Your total price will include the price of the Digital Content. For Canadian customers only, additional applicable sales taxes, including GST/HST, QST and/or provincial retail sales tax (in effect on the day of purchase) will be added to the final price at checkout. For EU customers only, prices are inclusive of VAT when applicable. Kobo reserves the right to change prices for Products offered at the Kobo Service at any time, and does not provide price protection or refunds in the event of a price drop or promotional offering.

9. BESCHIKBAARHEID VAN CONTENT

De Kobo Service stelt alles in het werk om een breed contentaanbod te verlenen. Derhalve behoudt Kobo zich het recht voor om contentopties zonder berichtgeving te veranderen. Het kan voorkomen dat Digitale Content niet langer beschikbaar na een transactie, maar voorafgaand aan het downloaden. In een dergelijk geval kunt u alleen een terugbetaling van de prijs verzoeken die u hebt betaald voor de niet langer beschikbare Digitale Content. Neem contact op met de Kobo Klantenservice voor hulp in dit soort gevallen (zie hieronder).

10. HULP BIJ BESTELLINGEN - KLANTENSERVICE

Raadpleeg voor hulp bij factureringsvragen of andere vragen omtrent bestellingen onze hulppagina door hier te klikken. Indien u het antwoord waar u naar zoekt niet kunt vinden, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. U zult zo spoedig mogelijk een antwoord ontvangen op uw e-mail.

11. REGELS VOOR GEBRUIK CONTENT

Het gebruik van Digitale content aangeschaft bij de Kobo Service gaat in vanaf uw voorafgaande aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruiksregels met betrekking tot de Digitale content, zoals hierin uiteengezet, die af en toe kunnen worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u. Klanten worden aangeraden de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen en te controleren op wijzigingen.

12. ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN

Kobo behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden van de Kobo Service te allen tijde aan te passen. De aangepaste Verkoopvoorwaarden zullen beschikbaar worden gemaakt op onze website. Klanten wordt aangeraden regelmatig de Verkoopvoorwaarden te controleren op aanpassingen.

Alle verkopen door de Kobo Service worden beslecht door de wetgeving van de Staat Ontario en de federale wetgeving van Canada als hierin van toepassing, zonder af te doen aan andere wetsbepalingen.

Indien voorwaarden van deze Verkoopvoorwaarden ongeldig of wettelijk niet van kracht worden verklaard, zullen de andere voorwaarden hier niet door worden beïnvloed.


Last updated on March 11, 2021.

販売規約

Kobo Inc. (欧州以外にお住まいの方)および Kobo Europe S.A. (欧州にお住まいの方)。

エンドユーザー限定の販売

Kobo Service は、製品をエンドユーザーであるお客様のみに販売するものとします。

取消規定

販売はすべて取消不可能です。Kobo Service は、Kobo Service からコンテンツのダウンロードを開始した時点で利用開始となり、お客様はサービス利用開始後に契約を取り消す権利を持ちません。

支払い方法

Kobo Service はクレジットカードに対応しています。クレジットカードで購入する際、Kobo は注文を受けた料金に関して、クレジットカード会社から事前承認を得ることがあります。カードへの請求は購入時、または購入後すぐに行われます。

Kobo Service は、次のクレジットカードに対応しています: Visa、および MasterCard。

ご注意ください:

  • クレジットカードに設定されている1日の利用限度額により、注文処理が進まないことがあります。
  • クレジットカードの問題でオンライン取引が拒否された場合は、データがすべて正しいことをご確認のうえ再実行してください。オンライン取引が許可されない場合、そのカードをオンライン取引で使用することは不可能であり、他のクレジットカードで支払いを行わなければなりません。

請求

Kobo Service 上で複数のアイテムを購入する場合、「購入」ボタンをクリックすることで成立する購入セッションが1回だけであっても、注文の認証および請求が段階的に行われることがあります。これにより、カード明細での表記が重複注文および重複請求のように見えることがあります。

更新

Kobo Service へのアクセスには、Kobo Client ソフトウェアの最新版が推奨されます。時折、Kobo Service での取引を行うために Kobo Client ソフトウェアを最新版に更新しなければならないことがあります。Kobo Client ソフトウェアのご利用には、インストール時に表示されるソフトウェア使用許諾書への同意が必要になります。

Kobo は、Kobo Service で購入された製品を強化する権利を留保します。強化の結果、ファイルサイズが大きくなり、ダウンロード時間が長くなる、保存のために消費するディスク容量が大きくなるなどの弊害が発生する場合がありますのでご了承ください。

価格

Kobo Service は、現在の市場において、他社に負けない価格設定を心がけています。表示される合計額には、通常、製品の価格を含んでおりますが、カナダにお住まいのお客様についてのみ、GSTやHST、QSTなどの適用可能な消費税、および都道府県別の消費税(購入日の税率)も含まれます。また、イギリスにお住まいのお客様のみ、適用可能な VAT が含まれます。Kobo は、Kobo Service で販売される製品の価格を好きな時に変更する権利を留保し、値下げやキャンペーン時に価格保護や払い戻しを行うことはありません。

コンテンツの利用可能性

Kobo Service では、幅広いコンテンツを提供するよう努めています。そのため、Kobo はコンテンツの品ぞろえを通知することなく変更する権利を留保します。場合によっては、特定の製品を購入した後、ダウンロードする前にその製品が利用不可能となることがございますが、その場合の当社の対応は、利用不可能となった製品について支払った料金の払い戻しとなりますのでご了承ください。このような場合の問い合わせについては、Kobo カスタマーサービス(下記を参照)へご連絡ください。

ご注文に関するお問い合わせ - カスタマーサービス

請求に関する質問やその他注文に関するお問い合わせは、ここをクリックしてヘルプページをご確認ください。探している回答がヘルプページで見つからない場合は、[email protected] へお問い合わせください。頂いたメールに関しては、できるだけ早く対応させていただきます。

コンテンツ使用規定

Kobo Service で購入した製品の使用は、使用方法を含み、またこれに限らず、事前に同意した利用規約に準ずることとします。

その他の条項

Kobo は、Kobo Service での販売規約を好きな時に変更する権利を留保し、改訂された販売規約は当社ウェブサイトで閲覧できるようにします。また、販売規約に変更がないか定期的にチェックするよう、お客様にご協力をお願い致します。

Kobo Service 上での販売はすべて、法の抵触の規定にかかわらず、適用可能なオンタリオ州法およびカナダ連邦法に準拠するものとします。

本販売規約の条項の一部が無効または法的に実施可能でない場合も、他の条項は引き続き効力を発揮するものとします。